UNDER OPBYGNING !!!
Natsommerfuglegruppen er en stor gruppe, som det tager lang tid at opbygge. Det er derfor kun ganske få arter, som jeg har nået at beskrive. Indtil videre kan flg. arter ses:
The Moth group is a very large group of butterflies, so this page will be under construction for a long time. Right now you can see descriptions of the following species:

Hepialidae:  (Triodia sylvina) - (Korchelterus lupulina) - (Hepialus humuli)
Zygaenidae:  (Adscita statices) - (Zygaena trifolii) - (Zygaena filipendulae)
Sesiidae:  (Synanthedon culiciformis)
Sphingidae: (Sphinx ligustri) - (Hyles galii)

 

De danske Natsommerfugle. Klik på billederne og se liste og beskrivelse af de enkelte arter.
The Danish Moths. Click on photo and read more about the species.
Hepialidae, Cossidae, Limacodidae
Rodæderne (Hepialidae) regnes for at være de mest primitive og ældste af sommerfuglearterne. De fandtes allerede dengang dinosaurerne herskede. Ialt 5 arter er fundet i Danmark.
Pileborerne (Cossidae) er ligeledes en ret primitiv gruppe af sommerfugle. 3 arter er fundet i Danmark. Af Limacodidae-familien er der også kun fundet 3 danske arter.
The Hepialidae moths are considered to be the most primitive and oldest group of butterflies. They were already flitting around, when the dinosaurs were ruling the earth. 5 species have been found in Denmark. Also the Cossidae moths are primitive butterflies, and 3 species are known from Denmark. 3 species of Limacodidae moths are known from Denmark.
  Zygaenidae
Køllesværmerne (Zygaenidae) regnes til natsommerfuglene, men de flyver faktisk kun om dagen. Det er for det meste meget farvestrålende sommerfugle. I Danmark er der fundet 9 arter.
The Burnets (Zygaenidae) are systematically considered to be moths. In fact they are only active in the daytime. Most species are very colorful. 9 species was found in Denmark.
  Sesiidae
I lighed med Køllesværmerne er også Glassværmerne dagflyvende, på trods af at de regnes til natsommerfugle i systematikken. Glassværmerne kan være ret svære at skelne fra hvepse og fluer, da de ofte efterligner deres udseende, men de kan dog kendes på de 2 par vinger og den lydløse flugt. Der er fundet 15 forskellige arter i Danmark.
Similar to the Burnets, the Clearwings are also active in the daytime. They can be very hard to tell from bees and flies when they fly around, because they look very much like them. Their flight although is soundless and unlike bees and flies, they have two pair of wings. 15 species was found in Denmark.
  Lasiocampidae
Bjørnespinderne er som regel ret store og kraftige sommerfugle. Larverne er alle stærkt behårede, nogle af dem er endda giftige og kan medføre en kraftig kløe eller allergisk reaktion ved berøring. Hunnerne er ofte større end hannerne i denne gruppe. I Danmark er der fundet 14 forskellige arter.
The Lasiocampidae moths is a group of quite big and corpulent butterflies. The larva are all hairy, some of them even has a poisonous hairs, that can cause an itchy and allergic effect to some people. The females are mainly bigger than the males in this group. In Denmark we have 14 species.
  Endromidae, Saturnidae, Lemonidae
I familierne Endromidae og Lemonidae er der kun fundet 1 art i Danmark. I Natpåfugleøjefamilien (Saturnidae) er der 2 arter fra Danmark. Fælles for de 3 sommerfuglegrupper er at de alle er dagflyvende. Hannen flyver i fuld fart lavt hen over terrænet i håb om at finde hunnerne, som gemmer sig i græsset eller ved roden af et træ.
Of the families Endromidae and Lemonidae there was only registered on species in each group here in Denmark. The Saturnidae moths have two species in Denmark. They are all active in the daytime, where the male is flying at full speed low above the terrain, searching for the females, who are hiding in the long grass or at the foot of a tree.
  Sphingidae
Denne gruppe af natsommerfugle er kraftige og hurtige flyvere, et par af dem er endda aktive om dagen. Nogle af de kendteste natsommerfugle kommer fra denne gruppe, bl.a. Ligustersværmeren, hvis store, grønne og lidt frygtindgydende larve ofte ses på ligusterhækken. Der er fundet 18 forskellige arter i Danmark.
In this group of moths we find some of the most powerful and fastest flyers. Some of them are even day-active. One of the best known moths is the Privet Hawk-moth, Sphinx ligustri, whose big green larva often is found on garden hedges.
There are 18 species found in Denmark.
  Drepanidae
Seglvingerne (Drepanidae) kendes for det meste på den karakteristiske vingeform. Underfamilien Thyatirinae har dog ikke denne vingeform og ligner snarere målere og ugler. Der er fundet ialt 16 arter i Danmark.
The most Drepanidae moths can be identified on their characteristic wing form. The sub-family Thyatirinae though looks more like belonging to the Geometridae or Noctuidae groups. All in all 16 species are known from Denmark.
  Notodontidae
Tandspinderne (Notodontidae), kendes i mange tilfælde på den tandlignende spidse udvækst på forvingen, som tydeligt ses, når sommerfuglen sidder i sin hvilestilling. Det er dog ikke alle arter, der har denne tand. En af de kendteste natsommerfugle i denne gruppe må være Måneplet, Phalera bucephala, hvis larve ofte træffes i massevis på bl.a. birketræer.
Many of the Notodontidae moths can be identified by their "tooth" on the forewing, which can be seen clearly, when they are resting. Not all species though have this "tooth". A well known specie must be the Buff-tip, whose larva sometimes invades and rips off all leaves of the birch tree.
  Geometridae
Målerne (Geometridae) er en meget stor familie med over 300 arter i Danmark. Målerne har fået deres navn efter larvernes karakteristiske måde at bevæge sig på. Der ser faktisk ud som om de opmåler strækningen, som de vandrer. Mange af arterne jages let op om dagen.
The Geometridae moths is a quite big family with more than 300 different species in Denmark. They got their name from the larva's characteristic way of crawling. It really seems to be measuring the route it takes. Many of the species can be seen in daytime, if you disturb their hiding places.
  Noctuidae
Uglerne (Noctuidae) er den største familie af natsommerfugle i Danmark. Der er registreret omkring 470 arter. De fleste arter er ret diskrete i deres farver, men der findes dog ganske farvestrålende dyr imellem. De varierer meget i størrelse. Største art i Danmark er det Blå Ordensbånd.
The Noctuidae moths is the largest of the moths family in Denmark, with around 470 species described. The most species are quite discrete when it comes to colors, but some of them are very colorful. There's a big variaty in size. The biggest one is the Clifden Nonpareil, Catocala fraxini.