September/Oktober 2014
Lille Ildfugl, Lycaena phlaeas - Kvie Sø
Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus (female) - Kvie Sø
Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus (female) - Kvie Sø
Korsedderkop, Araneus diadematus - Kvie Sø
Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus (male) - Kvie Sø
Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus (male) - Kvie Sø
Pomerans-Høgeurt, Pilosella aurantiaca ssp. aurantiaca - Kvie Sø
 
Hedelyng, Calluna vulgaris - Kvie Sø
Hedelyng, Calluna vulgaris - Kvie Sø
Almindelig Vandnymfe, Enallagma cyathigerum - Kvie Sø
Efterårs-Mosaikguldsmed, Aeshna mixta - Kvie Sø
Almindelig Hedelibel, Sympetrum vulgatum - Kvie Sø